Konferencja zakończyła się

Anita Gąsiorowska
prof. dr hab. n. med.

Tematyka konferencji

Konferencja stanowi kompleksowe spojrzenie na różnorodne choroby przewodu pokarmowego oraz zasady ich diagnostyki i leczenia. Wykładowcy przedstawią aktualności dotyczące zespołu jelita nadwrażliwego z uwzględnieniem poinfekcyjnych postaci choroby w dobie pandemii COVID-19 oraz aktualne wskazania i metody kwalifikacji chorych do przeszczepu flory jelitowej.

Ponadto poruszone zostanie zagadnienie metaplazji jelitowej w żołądku w świetle niedawno opublikowanych amerykańskich wytycznych. Problem ten jest szczególnie ważny ze względu na potrzebę identyfikacji zmian prekursorowych dla raka żołądka oraz konieczności opracowania trybu badań przesiewowych i nadzoru endoskopowego we wczesnym wykrywaniu, a także zapobieganiu rakowi żołądka.

Nie zabraknie również tematyki z zakresu chorób trzustki w aspekcie często rozpoznawanych w codziennej praktyce klinicznej zmian torbielowatych wspomnianego narządu.